Projektek menedzselése


A világ lakosságának folyamatos növekedése pontosan a vízellátás területén okoz nehézségeket úgy a vidéki, mint a városi környezetben is, amennyiben csak a hagyományos megoldási módokat próbálják alkalmazni a sokrétű probléma megoldása érdekében.


A technika területén, de a megoldási módok finanszírozása vonatkozásában is fokozott erőfeszítéssel olyan utakat kell keresni, melyek az előttünk álló problémákat megoldják. Szakmai cégek, finanszírozó intézetek és az állami szervek közösen modelleket dolgozhatnának ki, melyek az üzemgazdasági és népgazdasági szempontok figyelembe vétele mellett infrastruktúrát teremtenek a vízügyi ágazatban, melyek az adott helyszínen ellenőrizhető módon a helyzetet fenntartható módon javítják.


Ezek során az tűnik fontosnak, hogy olyan megoldásokat dolgozzanak ki, melyek megfelelnek az adott államok vagy helységek speciális helyzetének. Ez vonatkozik az adott hosszú távú vízkínálatra, a szakképzettség és a know-how szintjére, a nemzeti finanszírozási lehetőségekre stb. Ki kell használni azt a lehetőséget, hogy ilyen projektek keretében lehetőleg sok komponenst a helyszínen kell legyártatni, és ezt pontosan olyan módon hasznosítsák, mint pl. a berendezések szükségszerű szerviz- és karbantartási munkálataira vonatkozó képzést és szakképzést.


Az ilyen projektek kidolgozására olyan szakmai cégek a legalkalmasabbak, melyek a vízellátás komplett know-how-jával rendelkeznek (vízfeltárás, víznyerés, vízelosztás) úgy a tervezés, mint az anyagok biztosítása és az építés vonatkozásában is, és nem csak részterületeken vannak ismereteik.


A Német Vízügyi és Energia Kft. (German Water and Energy GmbH) átfogó, sokéves tapasztalatokkal rendelkező munkatársaival és a fejlesztőintézetekhez és politikai fórumokhoz fűződő bevált, jó kapcsolataival kész az ilyen koncepciók megvalósítására.